Dobry Detektyw Warszawa logo
TD24
Agencja detektywistyczna
24h / 7 dni
0,00  0
Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Rozwód krok po kroku

Data modyfikacji: 30 stycznia 2024

Decyzja o zakończeniu małżeństwa nie należy do najłatwiejszych, szczególnie jeżeli para ma za sobą wiele wspólnych lat. Osoby, które rozważają jej podjęcie, powinny wiedzieć, jak wygląda rozwód krok po kroku, jak przygotować się do rozprawy oraz jak w całym tym procesie może pomóc prywatny detektyw.

Rozwód krok po kroku — przebieg procesu

Przebieg całego procesu rozwodowego jest dość złożony. Decyzja o rozpoczęciu tej procedury powinna być dobrze przemyślana, a wszystkie jej etapy trzeba dokładnie zaplanować. Poniżej wyjaśniamy, jak przeprowadzić rozwód krok po kroku.

1. Przygotowanie pozwu o rozwód

Przygotowanie pozwu rozwodowego może wielu osobom wydawać się czystą formalnością. Wbrew pozorom nie jest to jednak tak prosta czynność, jak mogłoby się wydawać. Warto więc zastanowić się, jak – krok po kroku – złożyć pozew o rozwód. 

Po pierwsze: muszą znaleźć się w nim dane osobowe obojga małżonków. Następnie należy zawrzeć w nim wniosek o rozwiązanie małżeństwa, które może nastąpić albo bez orzekania o winie, albo z orzeczeniem o winie jednego z małżonków.

Konieczne jest też napisanie uzasadnienia złożenia pozwu. Należy w nim wyjaśnić, dlaczego doszło do rozpadu małżeństwa i opisać towarzyszące temu okoliczności. Pozew może obejmować też dodatkowe żądania, na przykład alimenty.

2. Złożenie pozwu

Wypełniony pozew należy następnie wnieść do sądu właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania małżonków. Drugi egzemplarz trzeba wysłać współmałżonkowi. Złożenie pozwu można powierzyć też pełnomocnikowi, którym jest najczęściej adwokat. 

Wnosząc pozew, nie można zapomnieć o załącznikach, czyli akcie małżeństwa oraz odpisie aktu urodzenia dzieci, jeżeli małżonkowie je posiadają. Opłata sądowa za złożenie pozwu wynosi 600 zł. 

3. Odpowiedź współmałżonka

Przechodząc przez rozwód, trzeba liczyć się z tym, że współmałżonek ma możliwość złożenia odpowiedzi na wniesiony pozew. Termin jej wniesienia wynosi przeważnie dwa tygodnie od daty otrzymania odpisu z sądu. Małżonek może albo zgodzić się z drugą stroną, albo wyrazić sprzeciw i nie zgodzić się na rozwód.

4. Termin rozprawy

Kolejnym etapem procedury rozwodowej jest wyznaczenie daty rozprawy. Nie powinna być ona zaplanowana wcześniej niż przed upływem terminu na wysłanie odpowiedzi na pozew przez drugą stronę. Czas oczekiwania na rozprawę bywa w praktyce różny. Może być to miesiąc, a może być to kilka miesięcy. Wiele zależy od tego, jak dużo spraw rozpatrywanych jest w danym okresie.

5. Rozprawa

I tak oto, wyjaśniając jak przeprowadzić rozwód krok po kroku, przechodzimy do najważniejszej części, czyli rozprawy. W przypadku rozwodów, sprawy nigdy nie mają charakteru jawnego. Dlatego podczas samej rozprawy na sali mogą być obecni tylko małżonkowie oraz reprezentujący ich adwokaci.

Sprawa rozwodowa
Rozprawy rozwodowe nie mają charakteru jawnego, dlatego na sali rozpraw mogą być obecni tylko małżonkowie i reprezentujący ich adwokaci.

W przypadku, gdy małżonkowie zgodnie potwierdzają chęć rozwodu i żadna ze stron nie żąda orzeczenia o winie, może on zostać orzeczony już podczas pierwszej rozprawy. Jeżeli zaś strony nie mogą dojść do porozumienia, wówczas rozpoczyna się dłuższe postępowanie rozwodowe i wyznaczane są kolejne rozprawy.

6. Przedstawienie zgromadzonych dowodów

Podczas rozpraw rozwodowych małżonkowie muszą przedstawić dowody potwierdzające ich racje. Obie strony są też przesłuchiwane. Celem postępowania dowodowego jest ustalenie przez sąd czy faktycznie doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego oraz ewentualnie, która ze stron ponosi za to winę. 

7. Decyzja sądu

Po dokładnym zapoznaniu się z materiałem dowodowym i wysłuchaniu małżonków, sąd wydaje wyrok o rozwiązaniu małżeństwa na drodze rozwodu.

W wyjątkowych sytuacjach sędzia może jednak uznać, że rozwiązanie małżeństwa jest niedopuszczalne. Na przykład wówczas, gdy ucierpiałoby na tym dobro małoletnich dzieci lub gdy rozwodu żąda strona winna rozpadowi związku (chyba że drugi z małżonków wyraża na to zgodę).

8. Uprawomocnienie się wyroku

W terminie 7 dni od odczytania wyroku można złożyć wniosek o jego uzasadnienie. Po jego otrzymaniu w ciągu 14 dni można złożyć apelację. Jeżeli żadna ze stron jej nie wniesie, wyrok staje się prawomocny. 

Wiemy już, jak wygląda pozew o rozwód krok po kroku i jak przebiega jego złożenie. O czym jeszcze trzeba pamiętać? 

Rozwód a alimenty, ustalenie władzy rodzicielskiej i podział majątku

Każdy, kto decyduje się na rozwód, powinien mieć na uwadze, że rozstanie z małżonkiem wiąże się nie tylko z zakończeniem związku. Należy również dokonać podziału majątku, a jeżeli para ma dzieci, to ustalić, w jaki sposób będzie nad nimi sprawowana opieka. Warto więc wiedzieć nie tylko jak się rozwieść krok po kroku, lecz również: jakie cele chcemy osiągnąć. Czy chodzi nam jedynie o to, aby partner zniknął z naszego życia, czy może zależy nam również na sprawiedliwym podziale majątku?

Rozwód a podział majątku i ustalenie opieki nad dziećmi
Decydując się na rozwód, warto wcześniej przemyśleć kwestię podziału majątku, alimentów i opieki nad dziećmi

Sprawa o podział majątku

W przypadku podziału majątku wszczynane jest przeważnie odrębne postępowanie sądowe. Sprawę o podział majątku rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy zostanie już wydane orzeczenie o zakończeniu małżeństwa.

Ustalenie władzy rodzicielskiej

Inaczej jest, jeżeli strony mają wspólne dzieci. Wówczas w wyroku orzekającym rozwód rozstrzygnięta zostaje kwestia podziału władzy rodzicielskiej, kontaktów z małoletnimi oraz podziału kosztów utrzymania.

Jeżeli małżonkowie doszli do porozumienia w sprawie opieki i przedstawili je na piśmie przed sądem, zostanie ono uwzględnione, o ile oczywiście nie godzi w dobro dziecka.

Rozwód a alimenty

Alimentów można zaś zażądać zarówno w trakcie rozprawy rozwodowej, jak i po orzeczeniu przez sąd zakończenia małżeństwa. Warto wiedzieć, że mogą być one zasądzone nie tylko na dzieci, ale również na byłego współmałżonka, jeżeli rozpad małżeństwa nie nastąpił z jego winy, lub w przypadku braku orzekania o winie, gdy żyje w niedostatku. 

Jak widać, rozwód jest dość złożoną i często czasochłonną procedurą. Czy warto skorzystać wówczas z pomocy specjalisty?

W jaki sposób prywatny detektyw może pomóc w sprawie rozwodowej?

Decydując się na rozwód, warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, zwłaszcza jeżeli w grę wchodzi orzekanie o winie. Wówczas należy dostarczyć sądowi wiarygodny materiał dowodowy. Tu niezastąpionym wsparciem może okazać się detektyw rozwodowy.

Profesjonalna agencja detektywistyczna jest w stanie skompletować wiarygodny materiał dowodowy, oparty na obserwacji, zdjęciach i nagraniach. Co ważne, korzystając z usług licencjonowanego specjalisty, zyskuje się pewność, że podejmowane przez niego działania są zgodne z prawem. Zebrane dowody można zatem przedstawić przed sądem.

Po przeprowadzeniu śledztwa, prywatny detektyw sporządza raport, który wraz z załącznikami może być wiążącym dowodem podczas rozprawy rozwodowej z orzekaniem o winie. Może się też zdarzyć, że on sam zostanie powołany jako świadek w sprawie.

Detektyw a rozwód
Prywatny detektyw może pomóc zarówno w sprawie rozwodowej, jak i sprawie o podział majątku czy ustalaniu alimentów

Ze wsparcia prywatnego detektywa można też skorzystać w sprawie podziału majątku, choć jak wspomniano, w tym przypadku rozprawy odbywają się już po orzeczeniu rozwodu. Detektyw mający doświadczenie w tego typu sprawach będzie wiedział, w jaki sposób wykazać, że były współmałżonek nieuczciwie rozporządzał wspólnymi finansami i zbierze wszelkie przydatne informacje.

Reasumując, wniesienie pozwu o rozwód powinno być dobrze przemyślaną decyzją, której nigdy nie należy podejmować w przypływie silnych emocji. Osoby, które decydują się na ten krok, powinny dokładnie zapoznać się z przebiegiem procedury rozwodowej, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, skorzystać z profesjonalnej pomocy w pozyskaniu materiału dowodowego na rozprawę.

Jeżeli chcesz skorzystać z usług detektywa, zapraszamy do kontaktu. Działamy na terenie całej Polski, biuro detektywistyczne posiadamy w Warszawie, Otwocku, Rypinie i Gdyni.

Oceń artykuł

Masz jakieś pytania?

Zadzwoń do nas lub napisz wiadomość.
Call Now Button