Dobry Detektyw Warszawa logo
TD24
Agencja detektywistyczna
24h / 7 dni
0,00  0
Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Zdrada a podział majątku w małżeństwie i związku nieformalnym

Data modyfikacji: 29 marca 2024

Rozstanie z partnerem niemal zawsze jest bolesnym doświadczeniem. Szczególnie, jeżeli jego powodem była zdrada. Zakończenie związku wiąże się też często z innymi formalnymi problemami, takimi jak chociażby podział majątku. Czy niewierność jednej ze stron może mieć wpływ na ten aspekt? Zdrada a podział majątku po rozwodzie lub rozpadzie nieformalnego związku to dość złożona kwestia. W poniższym tekście spróbujemy rozwiać wszelkie wątpliwości z nią związane. 

Zdrada a rozwód z orzekaniem o winie

Zdrada to dość często powód, dla którego jedno z małżonków wnosi pozew o rozwód z orzekaniem o winie. Pokojowe porozumienie się z reguły rzadko dochodzi w takich sytuacjach do skutku. Zdradzony małżonek zmaga się z ogromnym poczuciem krzywdy, dlatego domaga się uznania winy byłego partnera. 

W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, że samo wykazanie przed sądem zdrady, może okazać się niewystarczające, aby wydane zostało orzeczenie o winie. Należy jeszcze bowiem dowieść, że to ona w sposób bezpośredni przyczyniła się do rozpadu małżeństwa. Niezbędne jest przy tym wskazanie, kiedy dokładnie on nastąpił.

Może się zatem zdarzyć, że nawet jeżeli doszło do zdrady, sąd uzna winę obu małżonków. Stanie się tak, gdy rozkład małżeństwa nastąpił znacznie wcześniej niż akt niewierności. 

Jeżeli przyczyną rozwodu jest zdrada, trudno uniknąć silnych emocji podczas rozprawy. To z pewnością ma też wpływ na kwestie związane z podziałem majątku. Skrzywdzony małżonek oczekuje często zadośćuczynienia w formie przyznania mu go w całości lub przynajmniej w większej części.

Zdrada a podział majątku w małżeństwie

Fakt, że jedna ze stron dopuściła się zdrady, teoretycznie nie ma bezpośredniego wpływu na kwestie związane z tym, jak podzielić majątek po rozwodzie. Niewierność małżeńska nie ma żadnego znaczenia w sprawach majątkowych, ani też tych dotyczących podziału opieki nad dziećmi. 

Prawo stanowi, iż małżonkowie mają równy udział w majątku wspólnym, a co za tym idzie, każdej ze stron przysługuje prawo do równego jego podziału. Przepisy zapewniają bowiem ochronę prawa do majątku obu stronom, niezależnie z czyjej winy nastąpił rozwód i czy wina ta została orzeczona

Sąd inaczej podchodzi jednak do sprawy wówczas, gdy zdradzający partner nie angażował się w utrzymanie rodziny bądź jego działania wpłynęły na stan wspólnego majątku. Mowa tu na przykład o sytuacji, w której współmałżonek przeznacza wspólne pieniądze na sprawy związane z nowym partnerem lub partnerką, typu drogie prezenty lub wspólne wyjazdy.

Podział majątku a zdrada
Zdrada sama w sobie nie ma wpływu na podział majątku po rozwodzie. Natomiast jeśli wiąże się z nią trwonienie majątku, to sąd może brać to pod uwagę.

Trzeba tu jednak doprecyzować, że zdrada sama w sobie nie może stanowić głównej przesłanki, aby zasądzony został nierówny podział udziałów we wspólnym majątku. Jeżeli takie żądanie zostanie wystosowane przez zdradzonego małżonka, musi on wykazać, że druga strona w sposób nieodpowiedni lub nieracjonalny gospodarowała wspólnym majątkiem.

Trzeba też wykazać i uzasadnić, że istnieją ważne powody, dla których powinien nastąpić nierówny podział majątku, a wkład małżonków w powstanie majątku wspólnego nie był równy. Wspomniane ważne powody odnoszą się zaś do ogólnej postawy i zaangażowania małżonków w obowiązki rodzinne. 

Zagadnienie, jak może wpływać zdrada na podział majątku, jest zatem dość złożone. Niewierność sama w sobie nie może bezpośrednio wpłynąć na orzeczenie sądowe dotyczące majątku małżonków. Może jednak doprowadzić do zaistnienia okoliczności, które mogą już stanowić ważny powód nierównego jego podziału. 

Czy prywatny detektyw może pomóc przy podziale majątku?

Podział majątku byłych małżonków co do zasady powinien być równy. W praktyce jednak takie rozwiązanie nie zawsze jest sprawiedliwe, a niekiedy jest wręcz krzywdzące dla jednej ze stron. Niewierność partnera może prowadzić nie tylko do ogromnego cierpienia, ale też do strat materialnych, jeżeli dopuszcza się on trwonienia wspólnego majątku. 

Aby sąd uwzględnił, że zdrada partnera wpłynęła na stan wspólnego majątku, w pierwszej kolejności należy udowodnić samą zdradę, a następnie fakt trwonienia wspólnych pieniędzy bądź niewłaściwego nimi gospodarowania. Wbrew pozorom nie jest to tak proste, jak mogłoby się zdawać. Sprawy zdrad nie należą do najłatwiejszych, a często są zakończone wyrokiem niekorzystnym dla strony pokrzywdzonej. Dzieje się tak właśnie z powodu braku wystarczającej ilości dowodów.

Doświadczony detektyw od zdrad pomoże zgromadzić rzetelny materiał dowodowy, który będzie mógł stać się dla sądu podstawą do ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, a co za tym idzie, przyczyni się do sprawiedliwego jego podziału. Jak już bowiem wspomniano, samo udowodnienie, że doszło do zdrady, nie ma wpływu na decyzję w sprawach majątkowych.

Niekiedy zdarza się też, że współmałżonek ukrywa swój majątek, aby uniknąć nakazu podzielenia się nim. Nierzadko zatajane środki przeznaczane są na czas spędzany wspólnie z nowym partnerem lub partnerką. Wykwalifikowany specjalista będzie wiedział, w jaki sposób szybko i dyskretnie pozyskać informacje, które przyczynią się do ujawnienia majątku. W wielu sprawach zdobywa się jednocześnie dowody zdrady. 

Prywatny detektyw – udowadnianie zdrad
Prywatny detektyw może pomóc w gromadzeniu materiału dowodowego, ale też ujawnić skrywany majątek współmałżonka

Zdrada a podział majątku w związku nieformalnym

Objaśnienia wymaga jeszcze jedna kwestia: czy zdrada ma wpływ na podział majątku w związku nieformalnym? Z pewnością, o ile strony nie dojdą do porozumienia, jest on o wiele trudniejszy, niż w przypadku związków małżeńskich. Wynika to z faktu, że związki partnerskie, określane formalnie mianem konkubinatu, nie podlegają w Polsce żadnym regulacjom prawnym. W przypadku podziału majątku osób, które pozostawały w związku partnerskim, zastosowanie znajdują zasady ogólne prawa cywilnego

Majątek w przypadku rozpadu związku partnerskiego można rozliczyć jako tzw. bezpodstawne wzbogacenie bądź na drodze zniesienia współwłasności. Bierze się wówczas pod uwagę wszelkie nakłady finansowe na rzecz obu stron, o ile jednak zachowane zostały dowody transakcji. 

Jeżeli para pozostająca w nieformalnym związku decyduje się wspólnie na przykład na zakup nieruchomości, najlepszym rozwiązaniem jest wcześniejsze zabezpieczenie się umową sporządzoną u notariusza. W akcie takim należy uwzględnić proporcje własności, które będą brane pod uwagę przy ewentualnej sprzedaży. 

Czy w przypadku podziału majątku osób pozostających w nieformalnym związku, zdrada ma zatem jakiekolwiek znaczenie? Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa, nie ma żadnego. Partnerzy powinni się zawczasu zabezpieczyć na taką ewentualność, sporządzając stosowną umowę u notariusza. Jej brak, a także brak dowodów na ponoszone wspólnie wydatki, może znacząco utrudniać kwestie sprawiedliwego podziału majątku, jeśli byłym partnerom nie uda się porozumieć. 

Jeżeli uważasz, że zdrada partnera lub małżonka może przyczynić się do niesprawiedliwego podziału majątku, skontaktuj się z naszym detektywem. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie i ustalimy strategię działania. Działamy na terenie całej Polski, posiadamy główne biuro detektywistyczne w Warszawie, natomiast w wielu miastach znajdują się nasze oddziały.

Oceń artykuł

Masz jakieś pytania?

Zadzwoń do nas lub napisz wiadomość.
Call Now Button