Dobry Detektyw Warszawa logo
TD24
Agencja detektywistyczna
24h / 7 dni
0,00  0
Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Pedofilia. Jak uchronić dziecko przed bolesnym doświadczeniem?

Data modyfikacji: 13 grudnia 2023

Sprawy, w których ofiarami są dzieci, budzą szczególne emocje. Każdy prywatny detektyw życzyłby sobie, aby takie sytuacje nie miały miejsca. Jedną z nich są czyny pedofilskie. Ich sprawcy wyrządzają nieletnim krzywdę, która zostaje z nimi na długie lata. W jaki sposób możemy przeciwdziałać pedofilii i jak pomóc dzieciom, które zostały skrzywdzone?

Pedofilia jako czyn karalny

W swojej wieloletniej praktyce detektywistycznej niejednokrotnie mieliśmy do czynienia ze sprawami delikatnymi, do których nie sposób podejść bez emocji. Mowa tu o sprawach, w których ofiarami są dzieci, a ich przedmiotem czyny pedofilskie. Zacznijmy od tego, co na ten temat mówi prawo.

Pedofilię najogólniej można określić jako skłonność do kontaktów seksualnych z dziećmi. Czyny pedofilskie na mocy Kodeksu karnego uznawane są za przestępstwo. Jak stanowi art. 200 ust. 1 tejże ustawy, osoba dopuszczająca się zbliżenia seksualnego z osobą poniżej 15 roku życia, lub zmuszenia jej do poddawania się czynności seksualnej bądź jej wykonania, podlega karze pozbawienia wolności w wymiarze od 2 do 12 lat.

Chrońmy dzieci bo często nie mogą obronić się same

W Kodeksie karnym znalazł się również zapis dotyczący wykorzystywania środków masowego przekazu. W art. 200a ust. 1 wskazano, że ten, kto dopuszcza się przestępstwa seksualnego na małoletnim, wykorzystując w tym celu system teleinformatyczny, bądź nawiązuje za jego pośrednictwem kontakt z osobą poniżej 15 roku życia, wprowadzając ją w błąd albo stosując wobec niej groźby, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. W ust. 2 tego artykułu wskazuje się zaś, że za wykorzystywanie środków masowego komunikowania do składania małoletniemu propozycji obcowania płciowego, uczestnictwa w innej czynności seksualnej bądź w produkowaniu (lub utrwalaniu) treści pornograficznych, nakładana jest kara ograniczenia lub pozbawienia wolności, nie krótsza niż dwa lata.

Z kolei zgodnie z treścią art. 200b, osoba publicznie promująca bądź pochwalająca czynności mające charakter pedofilski, podlega grzywnie bądź karze ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat dwóch.

Krzywdzenie dzieci jest prawnie karalne

Jak możemy przeciwdziałać pedofilii?

Dziecko, które padnie ofiarą pedofila, będzie zmagało się z traumą przez długie lata. Dlatego warto podjąć wysiłek, aby przeciwdziałać tego typu czynom.

W pierwszej kolejności należy w odpowiedni sposób uświadomić dziecko o istniejących zagrożeniach. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ dzieci z natury są ufne i dość łatwowierne, co czyni je łatwym celem pedofilów. Kluczowe znaczenie ma zatem wpajanie dziecku odpowiednich zachowań, które być może uchronią je w przyszłości przed niebezpieczeństwem.

Ważne jest, aby miało ono ograniczone zaufanie do obcych. Musi wiedzieć, że pod żadnym pozorem nie można wpuszczać do domu nieznajomych pod nieobecność opiekunów i znać podstawowe środki ostrożności.

Staraj kontrolować z kim spotyka się Twoje dziecko

Chodzi tu głównie o unikanie miejsc znajdujących się na uboczu oraz nieuleganie namowom i zaczepkom obcych osób. Dziecko ma być świadome, że pod żadnym pozorem nie może zgodzić się na wejście do samochodu nieznajomego, lub udanie się z nim do jego mieszkania lub w jakiekolwiek inne miejsce.

Trzeba też pamiętać, że dziecko może paść ofiarą pedofila nawet we własnym domu. Sieć stała się bowiem idealnym wręcz miejscem do wyszukiwania bezbronnych ofiar, tym bardziej że urządzenia z dostępem do Internetu są dziś obecne praktycznie w każdym gospodarstwie domowym. Dlatego aktywność dziecka w sieci powinna być ściśle kontrolowana przez opiekunów.

Rodzicu kontroluj, co dziecko przegląda w komputerze

Poza weryfikacją stron, jakie odwiedza dziecko, warto też odbyć z nim rozmowę i uświadomić mu, jakie zagrożenia czyhają na nie w sieci. Musi być ono świadome, że pod żadnym pozorem nie może podawać swoich danych osobowych, ani umawiać się za pośrednictwem Internetu na żadne spotkania, a tym bardziej udawać się na nie samemu.

Warto też dodać, że niestety czasami sami rodzice nieświadomie wabią pedofilii. Jako przykład może posłużyć tu chociażby moda na umieszczanie na tylnej szybie samochodu naklejki z imieniem dziecka. Znając je, pedofil bez najmniejszego trudu będzie w stanie nakłonić ofiarę do pójścia ze sobą, wykorzystując moment nieuwagi opiekunów. Zwracając się do dziecka po imieniu, wzbudzi w nim ufność, przekonując na przykład, że jest ciocią lub wujkiem przysłanym przez rodziców.

Nie umieszczaj naklejki z imieniem dziecka na samochodzie. Nie ujawniaj informacji pedofilom

Jak pomóc ofiarom?

Mimo największych wysiłków rodzicom nie zawsze udaje się uchronić dziecko przed atakiem pedofila. Ważne jest w takich sytuacjach, aby odpowiednio wcześnie zorientować się, że stało się coś niepokojącego i podjąć odpowiednie działania.

Każda zmiana w zachowaniu dziecka powinna wzbudzić niepokój rodzica. Nie zawsze musi ona oznaczać najgorsze, ale zawsze warto dojść jej przyczyny. Szczególną czujność powinno wzbudzić opowiadanie przez dziecko historii o nieznajomych osobach, a także odczuwanie przez nie nieuzasadnionego lęku oraz nawiązywanie do tematów związanych ze sferą seksualną.

Wakacje to czas wyjazdów dobrze sprawdzajmy, kto będzie opiekował się naszymi dziećmi

Nie można też bagatelizować tego, że dziecko staje się zamknięte w sobie, lękliwe lub nadpobudliwe. W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek niepokojących sygnałów, mogących wskazywać, że dziecko padło ofiarą pedofila, należy niezwłocznie zgłosić się do odpowiedniego specjalisty lub na posterunek policji.

Dziecko, które zostało wykorzystane przez pedofila, koniecznie powinno zostać objęte opieką psychologa. Mimo najszczerszych chęci, rodzice nie zawsze będą w stanie dać dziecku wsparcie, jakiego ono potrzebuje. Warto też współpracować z pedagogiem oraz psychologiem szkolnym, którzy pomogą skrzywdzonemu dziecku na nowo odnaleźć się w środowisku szkolnym po traumatycznym doświadczeniu.

Dobrze sprawdzajmy czy nic złego się nie dzieje. Żeby świat dziecka nie runął jak domek z kart

Ponadto pomocy można szukać w fundacjach i instytucjach, takich jak Państwowa Komisja ds. Pedofilii, Niebieska Linia, Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży czy Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Ich pracownicy udzielą koniecznego wsparcia i wskazówek w sprawie dalszego postępowania.

Literatura

5/5 - (5)

Masz jakieś pytania?

Zadzwoń do nas lub napisz wiadomość.
Call Now Button